Lawrlwytho data

Mae data Taliadau’r PAC hefyd ar gael i’w lawrlwytho ar ffurf ffeil Excel. Mae’r ffeil yn cynnwys yr holl wybodaeth a gyhoeddir ar y wefan gan gynnwys manylion y cymorthdaliadau a dalwyd yn ôl cynllun neu fesur. Yn achos buddiolwyr sy’n derbyn llai na chyfanswm o €1,250 mewn cymorthdaliadau (cyfwerth â £1,065 yn 2017, £1,118 yn 2018), ni chaiff eu henwau eu datgelu, yn hytrach dangosir rhif cod. Mae’r daenlen yn cynnwys tabiau ar wahân ar gyfer data pob Asiantaeth Dalu yn y DU.

Gellir lawrlwytho data ar gyfer blynyddoedd ariannol yr UE 2017 a 2018 (taliadau a wnaed rhwng 16 Hydref 2016 a 15 Hydref 2017 a rhwng 16 Hydref 2017 a 15 Hydref 2018). Cliciwch yma ar gyfer ffeil taenlen Excel 2017 neu 2018.

Efallai bydd angen i chi osod Microsoft Excel Viewer sydd ar gael am ddim.

Gellir ailddefnyddio’r data hyn o dan delerau trwydded llywodraeth agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus.